ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 3 NĂM 2017

Bài 2: Em hãy tham khảo kỹ thắc mắc và ĐIỀN vào khu vực trống hoặc CHỌN một trong các 4 câu trả lời cho sẵn

Câu 1: Trái nghĩa với tự "chăm chỉ" là từ?

A. Chăm ngoan

B. Lười biếng

C. Chuyên làm

D. Chăm bón

Câu 2

Đồng âm với giờ đồng hồ "bàn" trong từ "bàn ghế" là?

A. Bàn gỗ

B. Bàn bạc

C. Bàn ăn

D. Bàn đá

Câu 3

Cặp từ trái nghĩa trong câu: "Gần nhà xa ngõ" là cặp trường đoản cú nào?

A. Nhà, ngõ

B. Ngõ, xa

C. Gần, xa

D. Xa, nhà

Câu 4

Từ không đủ trong câu "Đói cho … rách rưới cho thơm" là tự nào?

A. Sạch

B. Tốt

C. đẹp

D. Xấu

Câu 5

Cặp từ như thế nào là cặp tự trái nghĩa tả trạng thái?

A. Buồn, khổ

B. Vui, cười

C. Buồn, vui

D. Vui, sướng

Câu 6

Từ đồng âm là các từ kiểu như nhau về âm nhạc nhưng không giống nhau về …. Từ vào dấu cha chấm là từ nào?

A. âm đầu

B. Vần

C. Chữ cái

D. Nghĩa

Câu 7

Từ còn thiếu trong câu "Cây … không sợ bị tiêu diệt đứng" là từ bỏ nào?

A. Thẳng

B. Ngay

C. Tốt

D. Sạch

Câu 8

Từ còn thiếu trong câu "Giấy rách rưới phải giữ rước ..." là từ nào?

A. Bìa

B. Gáy

C. Rang

D. Lề

Câu 9

Trong câu: "Ông ngồi câu cá, đọc mấy câu thơ." thì nhị từ "câu" là nhì từ

A. đồng nghĩa

B. Trái nghĩa

C. đồng âm

D. Những nghĩa

Câu 10

Từ chỉ một loại bánh để ăn Tết thường có ở miền Nam, bao gồm vần et là tự nào?

A. Bánh tét

B. Bánh nậm

C. Bánh giò

D. Bánh chay

Bài 3: loài chuột vàng tài ba

Điền hồ hết từ thích hợp vào 3 chủ thể đã cho

*

Câu 1:

Hợp tác: ..., ..., ... 

Câu 2

Từ ghép tổng hợp: ..., ..., ...

Bạn đang xem: Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 5 vòng 3 năm 2017

Câu 3

Từ ghép phân loại: ..., ..., ...

Xem thêm:

Đáp án đề Thi Trạng Nguyên giờ Việt Lớp 5 vòng ba - Đề 2


Bài 1: phép màu mèo con

Hãy ghép 2 ô trống gồm nội dung tương đương hoặc bằng nhau thành cặp đôi.

... = ...; ... = ...; ...

1 = 7; 2 = 18; 3 = 5; 4 = 14; 6 = 8; 9 = 11; 10 = 17; 12 = 20; 13 = 16; 15 = 19

Bài 2: Em hãy đọc kỹ thắc mắc và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN một trong các 4 đáp án cho sẵn

Câu 1

Trái nghĩa với từ "chăm chỉ" là từ?

lười biếng

Câu 2

Đồng âm với giờ đồng hồ "bàn" vào từ "bàn ghế" là?

bàn bạc

Câu 3

Cặp từ trái nghĩa vào câu: "Gần công ty xa ngõ" là cặp tự nào?

gần, xa

Câu 4

Từ còn thiếu trong câu "Đói cho … rách cho thơm" là từ bỏ nào?

sạch

Câu 5

Cặp từ nào là cặp trường đoản cú trái nghĩa tả trạng thái?

buồn, vui 

Câu 6

Từ đồng âm là hầu như từ như thể nhau về âm nhạc nhưng khác nhau về …. Từ vào dấu cha chấm là tự nào?