Các Dạng Bài Tập Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 3

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là việc gây nhiều khó khăn cho nhỏ khi học. Bài học này halfpeeledapple.com cung ứng một số dạng toán với quy tắc tính.Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là việc gây nhiều khó khăn cho con khi học. Bài học này halfpeeledapple.com cung cấp một trong những dạng toán và quy tắc tính.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập tính giá trị biểu thức lớp 3

1. Trình làng về bài học tính quý giá của biểu thức

1.1Biểu thức là gì?

Biểu thức gồm những số được nối cùng nhau bởi những phép tính.

VD:

1 + 2 + 3

5 x 4 : 2

1.2Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là tác dụng sau khi tiến hành các phép tính trong biểu thức. Giá trị biểu thức là tác dụng của những phép tính.

VD:

Biểu thức: 13 + 20 + 10 = 43

Trong đó:

13 + 20 + 10 là biểu thức

43 là giá trị của biểu thức

2. Tính quý hiếm của biểu thức

2.1Thứ tự ưu tiên phép tính cùng trừ hoặc nhân chia

*

VD: Tính quý hiếm của biểu thức

20 + 50 - 22

= 70 - 22

= 48

2.2Thứ trường đoản cú ưu tiên phép tính đựng cộng trừ nhân chia

*

VD: Tính quý giá của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45

2.3Thứ từ bỏ ưu tiên với biểu thức chứa dấu ngoặc

*

Nếu biểu thức chứa những loại vệt ngoặc như: ngoặc tròn (), ngoặc vuông <>, ngoặc nhọn thì tiến hành các phép tính vào ngoặc trước. Kế tiếp thực hiện các phép tính quanh đó ngoặc.

VD: Tính quý hiếm biểu thức

10 + trăng tròn + (50 - 10)

= 10 + đôi mươi + 40

= 70

Thực hiện các phép tính trong những ngoặc (), <>, thì thực hiện theo sản phẩm công nghệ tự như sau: ngoặc tròn () mang lại ngoặc vuông <> và sau cuối là ngoặc nhọn .

Xem thêm:

VD: Tính quý hiếm của biểu thức

36 + 4 x <30 + (20 - 4)>

= 36 + 4 x <30 + 16>

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức trên đây những con cần được học thuộc bằng cách rèn luyện có tác dụng nhiều bài bác tập.

3. Bài bác tập áp dụng toán lớp 3 tính quý giá của biểu thức

Các con hoặc phụ huynh phía dẫn nhỏ họctoán lớp 3dạng toán tính giá trị của biểu thức nên bước đầu từ những dạng toán cơ bản, dần dần lên nâng cao. Bao gồm như vậy, những con mới hoàn toàn có thể nắm vững các quy tắc tính cực hiếm biểu thức. Nên ban đầu dạy con những dạng toán tự 2 cho 3 phép tính.

Dưới đấy là các bài tập toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức trường đoản cú cơ bạn dạng đến nâng cao, các con và phụ huynh tham khảo:

3.1Các dạng việc tính quý giá biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính những giá trị biểu thức sau:

a) đôi mươi – 5 + 10

b) 60 + 20 – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính quý hiếm của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h) 81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a)25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a)25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b)80 – (30 + 25)

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + trăng tròn

= 145

d)416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f)48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h)81 : (3 x 3)

= 81 : 9

= 9

3.2Các dạng việc tính cực hiếm biểu thức lớp 3 nâng cao

Con đề nghị nắm chắc các kiến thức cơ phiên bản và cách thức tính giá trị biểu thức lớp 3 để làm các dạng bài nâng cấp dưới đây.

Bài 1:

Tính cấp tốc giá trị của biểu thức

a)24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng mức của hàng số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

b)1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3:

Có 108 cái tất, được xếp số đông vào vào 3 ngăn tủ. Hỏi mỗi phòng tủ tất cả bao nhiêu tất?

Bài 4: Tính quý giá biểu thức sau:

*

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b)Dãy số tất cả số những số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = năm ngoái (số hạng)

Giá trị của hàng số trên là:

(2015 + 1) x năm ngoái : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3:

Bài giải:

Mỗi chống tủ gồm số loại tất là:

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi phòng tủ tất cả số song tất là:

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 đôi tất.

Toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức không khó khăn nếu bé nắm cứng cáp quy tắc với rèn luyện hay xuyên. Những bậc cha mẹ cùng nhỏ tham gia những khóa học trên halfpeeledapple.com nhằm học toán không hề là chuyện cực nhọc nhằn!