Tính chu vi hình tứ giác lớp 3

Chu vi hình tứ giác là trong những kiến thức toán học tập mà chúng ta học sinh phải nắm vững. Thuộc ôn lại qua bài viết này nhé!

Ở lịch trình tiểu học, các em học viên sẽ bước đầu được có tác dụng quen với một số dạng toán hình học đơn giản như cách tính chu vi và ăn mặc tích. Trong bài viết này halfpeeledapple.com sẽ giúp đỡ các em ôn lại triết lý về chu vi hình tứ giác và một số trong những dạng bài bác tập liên quan.

Bạn đang xem: Tính chu vi hình tứ giác lớp 3

Cách tính chu vi tứ giác

Định nghĩa hình tứ giác:

Hình tứ giác là một đa giác có 4 cạnh, 4 đỉnh. Tứ giác hoàn toàn có thể là tứ giác solo (không bao gồm cặp cạnh đối nào giảm nhau) hoặc tứ giác kép (có nhì cặp cạnh đối giảm nhau). Tổng những góc của tứ giác là 360 độ.


Chu vi tứ giác thực tế là tổng độ dài của những cạnh khiến cho hình đó. Cách làm chung khi tính chu vi của các hình tứ giác chính là tìm tổng của toàn bộ các cạnh chế tạo nên.

Công thức tầm thường tính chu vi tứ giác:

P = a + b + c + d (đvt)

Trong đó: a, b, c, d lần lượt là độ dài các cạnh của tứ giác, phường là chu vi

Ví dụ: cho tứ giác BDCE có những cạnh là BD = 2, DC = 3, CE = 4, EB = 5. Yêu ước tính chu vi tứ giác BDCE, đơn vị chức năng đo cm.

Giải:

Áp dụng cách làm tính chu vi, ta có:

P = 2 + 3 + 4 + 5 = 14 (cm)

Tuy nhiên đối với mỗi hình cũng sẽ có phương pháp tính chu vi riêng.

Hình chữ nhật là tứ giác gồm 4 góc vuông, hai cạnh đối nhau sẽ bởi nhau, cạnh ngắn gọi là chiều rộng, 2 cạnh còn lại gọi là chiều dài.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

C = (a + b) x 2 (đvt)

Trong đó: a là chiều dài, b là chiều rộng, C là chu vi.

Xem thêm:

Ví dụ: cho một hình chữ nhật ABCD có chiều dài cạnh AB = 6cm cùng chiều dài cạnh BD = 2 cm. Yêu thương cầu: Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD?

Giải:

Ta gồm AB = a = 6 cm và BD = b = 2cm.

Áp dụng bí quyết tính chu vi hình chữ nhật, ta có:

C = (a + b) x 2 = (6 + 2) x 2= 16 (cm)

Hình vuông là tứ giác tất cả 4 cạnh bằng nhau, 2 cạnh đối tuy vậy song và bởi nhau, các đường chéo bằng nhau với vuông góc tại trung điểm.

Công thức tính chu vi hình vuông

P = a + a + a + a = 4 x a (đvt)

Trong đó: a là độ dài các cạnh của hình vuông, phường là chu vi

Ví dụ: Cho hình vuông ABCD gồm cạnh AB = 8 cm. Yêu ước tính chu vi hình vuông vắn ABCD?

Giải:

Ta có: AB = BC = CD = domain authority = 8Áp dụng cách làm tính chu vi hình vuông, ta có:

P = 4 x 8 = 36 (cm)

Hình thang là tứ giác có ít nhất 2 cạnh đối tuy nhiên song


Công thức tính chu vi hình thang

P = a + b + c + d (đvt)

Các dạng việc thông dụng

Dạng 1: Tính chu vi tứ giác có các cạnh sau:

5dm, 3dm, 6dm, 4dm3cm, 5cm, 4cm, 3,5cm

Giải:

Áp dụng công thức tính chu vi ta có:

P = 5 + 3 + 6 + 4 = 18dmP = 3 + 5 + 4 + 3,5 = 15,5cm

Dạng 2: Hình tứ giác MNPQ tất cả chu vi 52cm, biết tổng độ lâu năm hai cạnh MN cùng NP bằng 21cm. Search tổng độ nhiều năm của nhì cạnh PQ với QM

Giải:

Ta tất cả chu vi tứ giác MNPQ: phường = MN + NP + PQ + QM = 52

MN + NP = 21 ⇒P = 21 + (PQ + QM) = 45 (cm)

Tổng độ dài của hai cạnh PQ với QM là: PQ + QM = 52 - 21 = 31

Đáp số: 31cm

Dạng 3: Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều dài là 24m cùng chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Một hình vuông có độ dài các cạnh bằng 1/2 chiều lâu năm của hình chữ nhật. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật với hình vuông?

Giải:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 x 13 = 8 (cm)

Cạnh của hình vuông vắn là: 24 x 12 = 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: C = (24 + 8) x 2 = 64 (cm)

Chu vi hình vuông bằng: phường = 4 x 12 = 48 (cm)

Đáp số: C = 64 (cm), p. = 48 (cm)

Dạng 4: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật vội vàng mấy lần chiều rộng?

Giải:

Gọi a, b theo lần lượt là chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật.

Ta có:

 C = (a + b) x 2

⇔ 6b =(a + b) x 2

⇔6b2 = a + b

⇔6b2- b = a

⇔6b2-2b2= a ⇒a = 4b

Vậy chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Trên đó là cách tính chu vi tứ giác và những dạng bài tập thông dụng. Mong muốn qua bài viết các em rất có thể ứng dụng vào quy trình học tập.


Hình tròn và giải pháp tính chu vi hình tròn : Bạn đang tò mò về phương pháp tính chu vi hình tròn, nội dung bài viết này vẫn hướng dẫn cụ thể cho bạn về cách tính chu vi hình tròn.
Công thức tính chu vi hình vuông : Công thức tính chu vi hình vuông vắn giúp chúng ta có thể giải được những bài toán trong sách vở cũng như áp dụng vào thực tế. Cùng khám phá công thức này qua bài viết sau.