MỞ RỘNG VỐN TỪ TRUYỀN THỐNG LỚP 5

1.Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống cuội nguồn quý báu của dân tộc bản địa ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống lâu đời nêu dưới đây bằng một câu châm ngôn hoặc ca dao :


1. Kho tàng tục ngữ, ca dao đã khắc ghi nhiều truyền thống cuội nguồn quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống lâu đời nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao :

a) yêu thương nước ............

Bạn đang xem: Mở rộng vốn từ truyền thống lớp 5

M : Giặc cho nhà, bầy bà cũng đánh.

b)Lao động chuyên cần ……………

c)Đoàn kết ……………

d)Nhân ái ……………

2. mỗi câu tục ngữ, ca dao hoặc câu thơ dưới đây đều nói tới một truyền thống xuất sắc đẹp của dân tộc bản địa ta. Hãy điền phần nhiều chữ còn thiếu vào khu vực trống.

(1) ao ước sang thì bắc……

mong con giỏi chữ thì yêu mang thầy.

(2) thai ơi yêu thương lấy túng bấn cùng

tuy rằng ………nhưng thông thường một giàn.

(3) Núi cao bởi tất cả đất bồi

Núi chê đất thấp ………ở đâu.

(4) Nực mỉm cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè ……

(5) Nhiễu điều che lấy giá gương

bạn trong một nước đề nghị ………cùng.

(6) Cá không ăn uống muối ………

bé cưỡng phụ huynh trăm đường con hư.

(7) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai ………dây mà lại trồng.

(8) Muôn loại sông đổ biển sâu

biển chê sông nhỏ, hải dương đâu……

(9) Lên non new biết non cao

Lội sông mới biết ………cạn sâu.

(10) cho dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ………giữa rừng.

(11) Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó ko thấy mẹ, ngùi ngùi ……

(12) Nói chín ………làm mười

Nói mười, làm cho chín, kẻ cười tín đồ chê.

(13) Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

……..nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

(14) ……từ thuở còn non

dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

(15) Nước lã mà lại vã buộc phải hồ

Tay không nhưng mà nổi………mới ngoan.

(16) bé có cha như ………

con không phụ thân như nòng nọc đứt đuôi.

3. Viết những chữ vừa điền được trong những câu ở bài xích tập 2 vào các ô trống theo sản phẩm ngang nhằm giải ô chữ hình chữ s. (Xem M : cái 1,2):

 

*

TRẢ LỜI:

1. Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống lịch sử quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống lịch sử nêu dưới đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao :

a) yêu nước

M : Giặc cho nhà, bầy bà cũng đánh.

 - Con ơi con ngủ mang đến lành

Để bà mẹ gánh nước rửa bành bé voi

Muốn coi lên núi cơ mà coi

Coi bà Triệu u cưi voi tấn công cồng

- Chim Việt đậu cành Nam

b) Lao động cần cù

- Tay làm hàm nhai, tay quai mồm trễ

Có làm thì mới có ăn

Không dưng ai dễ dàng đem phần mang đến cho.

Xem thêm:


c) Đoàn kết

 - Một cây làm cho chắng nên non

Ba cây chụm lại cần hòn núi cao

 - Khôn ngoan đá đáp tín đồ ngoài

Gà thuộc một bà mẹ chớ hoài đá nhau

Bu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng thông thường một giàn

- Lá lành đùm lá rách

d) Nhân ái

- Thương fan như thể mến thân

- Chị xẻ em nâng

- Một con chiến mã đau, cả tàu vứt cỏ.

2. từng câu tục ngữ, ca dao hoặc câu thơ dưới đây đều nói đến một truyền thống xuất sắc đẹp của dân tộc ta. Hãy điền gần như chữ còn thiếu vào vị trí trống.

(1) ao ước sang thì bắc cầu kiều

ao ước con xuất xắc chữ thì yêu rước thầy.

(2) bầu ơi thương lấy túng bấn cùng

tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

(3) Núi cao bởi bao gồm đất bồi

Núi chê đất thấp núi ngồi sống đâu.

(4) Nực mỉm cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.

(5) Nhiễu điều phủ lấy giá bán gương

người trong một nước phải thương nhau cùng.

(6) Cá không ăn uống muối ươn

nhỏ cưỡng phụ huynh trăm đường nhỏ hư.

(7) Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây nhưng trồng .

(8) Muôn dòng sông đổ biển lớn sâu

biển chê sông nhỏ, hải dương đâu nước còn

(9) Lên non bắt đầu biết non cao

Lội sông bắt đầu biết lạch nào cạn sâu.

(10) cho dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn vững như cây thân rừng.

(11) Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi nhớ thương

(12) Nói chín thì nên làm cho mười

Nói mười, làm chín, kẻ cười người chê.

(13) Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

Ăn gạo ghi nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

(14) Uốn cây trường đoản cú thuở còn non

dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

(15) Nước lã nhưng mà vã cần hồ

Tay không mà lại nổi cơ đồ mới ngoan.

(16) con có phụ vương như nhà tất cả nóc

con không phụ thân như nòng nọc đứt đuôi.

3.Viết những chữ vừa điền được trong các câu ở bài bác tập 2 vào các ô trống theo hàng ngang để giải ô chữ hình chữ s. (Xem M : cái 1,2):