MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu giấy thanh toán tiền trợ thời ứng 04-TT theo Thông tứ 200 và 133,là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận được tạm ứng và những khoản đã chi của tín đồ nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán giao dịch số tiền tạm ứng với ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

1. Mẫu mã giấy thanh toán giao dịch tiền lâm thời ứng theo Thông tư 133

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày…. Tháng…. Năm…. Số:………………….Nợ:………………….

Xem thêm:

Có:…………………..

- Họ cùng tên bạn thanh toán:.....................................................................- thành phần (hoặc địa chỉ):.............................................................................- Số tiền trợ thời ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1
I . Số tiền trợ thì ứng1. Số nhất thời ứng những kỳ trước chưa bỏ ra hết2. Số nhất thời ứng kỳ này:- Phiếu đưa ra số………… ngày……- Phiếu đưa ra số………… ngày……- …II. Số tiền đang chi1. Chứng từ số………… ngày……2. ...III. Chênh lệch1. Số tạm ứng chi không hết (I - II)2. đưa ra quá số tạm ứng (II - I)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giám đốc(Ký, chúng ta tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Kế toán thanh toán(Ký, bọn họ tên)
(Ký, họ tên)

Tải mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông bốn 133

TẢI VỀ

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200:Tải mẫu mã Giấy đề nghị thanh toán theo Thông bốn 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các chúng ta không cài đặt về được thì hoàn toàn có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail sinh hoạt phần phản hồi bên dướiBước 2: giữ hộ yêu ước vào mail:halfpeeledapple.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ao ước tải)3. Cách lập GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNGGóc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đối chọi vị, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán giao dịch tiền trợ thì ứng; họ tên, đơn vị chức năng người thanh toán.Căn cứ vào tiêu chí của cột A, kế toán ghi vào cột 1 như sau:Mục I- Số tiền trợ thì ứng: có số tiền tạm ứng những kỳ trước chưa chi hết với số nhất thời ứng kỳ này, gồm:Mục 1: Số trợ thì ứng các kỳ trước chưa đưa ra hết: Căn cứ vào dòng xoáy số dư trợ thì ứng tính mang đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán tài chính đế ghi.Mục 2: Số nhất thời ứng kỳ này: địa thế căn cứ vào những phiếu bỏ ra tạm ứng nhằm ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.Mục II- Số tiền đang chi: địa thế căn cứ vào các chứng từ chi phí của tín đồ nhận tạm thời ứng để ghi vào mục này. Mỗi hội chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.Mục III- Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.- ví như số tạm thời ứng đưa ra không không còn ghi vào dòng xoáy 1 của Mục III.- Nếu chi quá số tạm bợ ứng ghi vào dòng 2 của Mục III.Sau khi lập hoàn thành giấy thanh toán giao dịch tiền lâm thời ứng, kế toán thanh toán chuyển mang đến kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Giấy giao dịch thanh toán tiền trợ thì ứng kèm theo bệnh từ gốc được dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán.Phần chênh lệch tiền tạm bợ ứng đưa ra không hết nên làm giấy tờ thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số lâm thời ứng bắt buộc làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho những người tạm ứng. Chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng nên đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi tất cả liên quan.