LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG NGHÌN TRONG EXCEL

Excel mang lại halfpeeledapple.com 365 Excel đến halfpeeledapple.com 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel mobile Xem thêm...Ít hơn

Nếu bạn không muốn thấy phần nhiều vị trí thập phân không cần thiết trong ô bởi chúng để cho các ký tự ###### mở ra hoặc nếu các bạn không bắt buộc làm tròn số xuống đúng mực đến mức rất nhỏ, hãy biến đổi định dạng ô nhằm có được số vị trí thập phân mà các bạn muốn.

Bạn đang xem: Làm tròn số đến hàng nghìn trong excel

Làm tròn số tới đơn vị chức năng chính ngay sát nhất

Nếu bạn muốn làm tròn số tới đơn vị chức năng chính ngay sát nhất, chẳng hạn như hàng ngàn, mặt hàng trăm, sản phẩm chục, hàng 1-1 vị, hãy sử dụng một hàm vào công thức, hãy có tác dụng theo quá trình sau:

Bằng biện pháp dùng một nút:

Chọn ô mà bạn có nhu cầu định dạng.

Trong tab Trang đầu, hãy bấm Tăng vị trí thập phân hoặc Giảm vị trí thập phân nhằm hiện thêm hoặc bớt đi những chữ số sau lốt thập phân.

Bằng cách áp dụng định dạng số dựng sẵn:

Trên tab Trang đầu, trong đội Số, hãy bấm chuột mũi thương hiệu kế bên list định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong danh sách Thể loại, tùy ở trong vào kiểu dữ liệu bạn có, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ Phần trăm, hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị.

Bằng biện pháp dùng hàm vào công thức:

Làm tròn số tới số chữ số mà bạn muốn bằng giải pháp dùng hàm ROUND. Hàm này chỉ bao gồm hai đối số (đối số là phần dữ liệu mà công thức cần có để chạy).

Đối số thứ nhất là số mà bạn muốn làm tròn, nó rất có thể là một tham chiếu ô hoặc một số.

Đối số đồ vật hai là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số mang lại đó.

Giả sử ô A1 đựng số 823,7825. Để làm cho tròn số tới đơn vị gần nhất là:

Hàng nghìn

Nhập =ROUND(A1;-3) cho tác dụng bằng 1.000

Số 823,7825 nằm ngay gần số 1.000 hơn là số 0 (0 là bội số của 1.000 )

Dùng số âm tại đây bởi vì bạn có nhu cầu làm tròn số sang phía trái của lốt thập phân. Điều giống như áp dụng mang lại hai công thức tiếp sau làm tròn đến hàng ngàn và sản phẩm chục.

Hàng trăm

Nhập =ROUND(A1;-2) cho tác dụng bằng 800

Số 800 gần số 823,7825 hơn là số 900. Shop chúng tôi tin rằng hiện nay bạn sẽ hiểu.

Hàngchục

Nhập =ROUND(A1;-1) cho hiệu quả bằng 820

Hàngđơn vị

Nhập =ROUND(A1;0) cho công dụng bằng 824

Dùng số 0 để gia công tròn tới chữ số 1-1 gần nhất.

Phầnmười

Nhập =ROUND(A1;1) cho kết quả bằng 823,8

Dùng số dương ở đây để triển khai tròn số tới số vị trí thập phân mà bạn xác định. Điều tương tự như áp dụng cho hai công thức tiếp sau làm tròn đến 1 phần trăm và 1 phần nghìn.

Phầntrăm

Nhập =ROUND(A1,2) bằng 823,78

Phầnnghìn

Nhập = ROUND(A1,3) bằng 823,783

Làm tròn số lên bằng cách dùng hàm ROUNDUP. Hàm này hoạt động giống như hàm ROUND, chỉ không giống là luôn làm tròn số lên. Ví dụ: Nếu bạn có nhu cầu làm tròn số 3,2 tới 0 vị trí thập phân:

=ROUNDUP(3,2;0) cho kết quả bằng 4

Làm tròn số xuống bằng phương pháp dùng hàm ROUNDDOWN. Hàm này hoạt động giống như hàm ROUND, chỉ không giống là luôn luôn làm tròn số xuống. Ví dụ: Nếu bạn muốn làm tròn xuống số 3,14159 tới chữ số thập phân sản phẩm công nghệ ba:

=ROUNDDOWN(3,14159;3) cho tác dụng bằng 3,141Bấm vào một trong những ô trống.

Trên tab Công thức, bên dưới Hàm, hãy nhấp chuột Bộ dựng Công thức.

Thực hiện bất kỳ thao tác làm sao sau đây:

Để

Trong cỗ dựng Công thức, tra cứu kiếm rồi bấm lưu ban vào

Bên dưới Tham đối

Làm tròn số lên

ROUNDUP

Trong số, hãy nhập số mà ai đang làm tròn lên. Trong num_digits,hãy nhập 0 để triển khai tròn số lên tới mức số nguyên ngay gần nhất.

Làm tròn số xuống

ROUNDDOWN

Trong số, hãy nhập số mà nhiều người đang làm tròn xuống. Vào num_digits,hãy nhập 0 để triển khai tròn số lên tới mức số nguyên ngay gần nhất.

Xem thêm:

Làm tròn lên một vài trang đều

EVEN

Trong số, hãy nhập số mà bạn đang làm tròn.

Làm tròn lên tới một số lẻ

ODD

Trong số, hãy nhập số mà bạn đang làm tròn.

Làm tròn số tới bội số sớm nhất của một vài khác

MROUND

Bấm vào hộp sát bên nhiều, rồi nhập số bạn có nhu cầu đặt bội số ngay sát nhất.

Nhấn RETURN .


Bạn rất có thể đặt vị trí vệt thập phân mặc định cho những số trong Tùy lựa chọn Excel.

Bấm vào Tùy chọn (Excel.2010 Excel năm 2016 đến 2016) hoặc halfpeeledapple.com Office Bấm > Excel chọn (Excel 2007).

Trong hạng mục Nâng cao, dưới Tùy chọn chỉnh sửa, hãy chọn hộp kiểm Tự đụng chèn vết thập phân.

Trong hộp Địa điểm, hãy nhập số dương mang lại các chữ số ở bên phải của dấu thấp phân hoặc số âm đến các chữ số ở mặt trái của dấu thập phân.


Để trợ thì thời sửa chữa thay thế tùy chọn số chữ số thập phân nỗ lực định, hãy nhập lốt thập phân khi bạn nhập số.

Để thải trừ dấu thập phân ngoài số mà các bạn đã nhập có vận dụng số chữ số thập phân cầm định, hãy làm cho như sau:

Bấm vào Tùy chọn (Excel.2010 Excel 2016 đến 2016) hoặc halfpeeledapple.com Office Bấm > Excel chọn (Excel 2007).

Trong danh mục Nâng cao, dưới Tùy chọn chỉnh sửa, vứt chọn vỏ hộp kiểm Tự cồn chèn vệt thập phân.

Trong một ô trống, nhập một số chẳng hạn như 10, 100 hoặc 1.000, tùy thuộc theo số chữ số thập phân mà bạn có nhu cầu loại bỏ.

Ví dụ: nhập 100 vào ô nếu số cất hai chữ số thập phân và bạn muốn chuyển số đó thành số nguyên.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Sao chép

*
hoặc nhận CTRL+C.

Trên trang tính, chọn những ô chứa những số bao gồm chữ số thập phân mà bạn có nhu cầu thay đổi.

Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Trong vỏ hộp thoại Dán Đặc biệt, bên dưới Thao tác, nhấn vào Nhân.


Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.