Giải Sách Giáo Khoa Toán 7 Tập 1

Giải bài bác tập SGK Toán 7 bài bác 8: tính chất của hàng tỉ số bằng nhau trang 30,31 được halfpeeledapple.com tổng hợp bỏ ra tiết, chính xác, tương đối đầy đủ nội dung công tác sách giáo khoa Toán 7. Với tài liệu này sẽ giúp các bạn lớp 7 có thêm nhiều tứ liệu tham khảo, ôn luyện và nắm vững hơn kỹ năng và kiến thức trên lớp. Nội dung cụ thể mời chúng ta theo dõi bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán 7 tập 1


Giải bài bác tập Toán 7 chương 1 bài 8: đặc điểm của hàng tỉ số bởi nhau

Giải bài xích tập Toán 7 trang 30 tập 1Giải bài tập Toán 7 trang 31: Luyện tập

Giải bài xích tập Toán 7 trang 30 tập 1

Bài 54 (trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm 2 số x, y biết

*
với x + y = 16.


Ta có:

*
cùng x + y = 16.

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Suy ra

*

*


Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy

*


Bài 56 (trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính diện tích s của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số thân hai cạnh của nó bởi

*
và chu vi bằng 28m.


Gọi x(m) cùng y (m) là những cạnh của hình chữ nhật. Theo đề bài ta có:

*
cùng 2 ( x + y ) = 28

Suy ra

*
với x + y = 14

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Vậy

*

*

Diện tích hình chữ nhật là: S = x.y = 4.10 = 40 (m2)


Bài 57 (trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Số viên bi của tía bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ thành phần với những số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi chúng ta biết rằng bố bạn gồm 44 viên bi.

Xem thêm:


Gọi x, y, z theo lần lượt là số viên bi của ba bạn Minh, Hùng,Dũng (x, y, z ∈ N*)

Theo đề bài xích ta có:

*
cùng x + y + z = 44

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Suy ra

*

*

*

Vậy số viên bi của Minh kiêu hùng lần lượt là 8, 16, 20 viên.


Bài 58 (trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Hai lớp 7A với 7B đi lao động trồng cây. Hiểu được tỉ số thân số cây cỏ được của lớp 7A là 0,8 cùng lớp 7B trồng nhiều hơn 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.


Gọi x, y thứu tự là số cây cối được của lớp 7A, 7B (0 2,04:(−3,12);">2, 04 : (−3,12);

2,04:(−3,12);">b)

*

2,04:(−3,12);">c)

*
*

2,04:(−3,12);">d)

*


2,04:(−3,12);">a)

*

2,04:(−3,12);">b)

*

2,04:(−3,12);">c)

*

2,04:(−3,12);">d)

*


Bài 60 (trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm x trong số tỉ lệ thức sau:

a)

*

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1.x)

c)

*

d)

*


a)

*

*

*

*

Vậy x =

*

b) 4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1 . X)

*

*

*

Vậy x = 1,5

c)

*

*

*

*

Vậy x = 0,32

d)

*

*

*

*

*

Vậy x =

*


*
với x + y - z = 10.


Ta có:

*

*

Từ (1) với (2) suy ra

*

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

Suy ra x = 2 . 8 = 16

y = 2.12 = 24

z = 2.15 = 30


Bài 62 (trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm hai số x và y, biết rằng:

*
và x . Y = 10.