GIẢI BÀI 4 TRANG 10 SGK TOÁN 12

Chứng minh rằng hàm số(y=sqrt2x-x^2 ) đồng biến trên khoảng((0;,1))và nghịch thay đổi trên khoảng((1;,2)).

Bạn đang xem: Giải bài 4 trang 10 sgk toán 12


Tập xác định:(D=<0;,2>).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính Năm 2019, Điểm Chuẩn 2 Năm Gần Nhất Của Học Viện Tài Chính

(y"=dfrac2-2x2sqrt2x-x^2=dfrac1-xsqrt2x-x^2;,y"=0Leftrightarrow 1-x=0Leftrightarrow x=1)

Bảng đổi thay thiên:

*

Vậy hàm sốđồng biến trên khoảng((0;,1))và nghịch đổi thay trên khoảng((1;,2)).

Ghi nhớ: nguyên tắc xét tính 1-1 điệu của hàm số1. Tìm kiếm tập xác định2.Tính đạo hàm(f"(x)). Tìm những điểm(x_i,(i=1,2,...,n))mà tại đó đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác đinh.3. Sắp tới xếp những điểm(x_i)theo máy tự tăng nhiều và lập bảng đổi mới thiên.4. Nêu tóm lại về những khoảng đồng biến, nghịch vươn lên là của hàm số.

 

 


Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 1: Sự đồng biến, nghịch đổi thay của hàm số khác • Giải bài xích 1 trang 9 – SGK môn Giải tích lớp 12 Xét sự đồng biến,... • Giải bài 2 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm các khoảng đơn... • Giải bài 3 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 minh chứng rằng hàm... • Giải bài bác 4 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng minh rằng hàm... • Giải bài 5 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng tỏ các bất...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ vật dụng thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối nhiều diện - Hình học tập 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ với hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: phương diện nón, mặt trụ, mặt ước - Hình học 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng - Giải tích 12 •Chương 3: cách thức tọa độ trong không gian - Hình học tập 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 12
Bài 1: Sự đồng biến, nghịch vươn lên là của hàm số
• Giải bài xích 1 trang 9 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài bác 2 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 3 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài bác 4 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài bác 5 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12
Giải bài bác tập SGK Toán 12
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ vật thị của hàm số Chương 1: Khối nhiều diện Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số lôgarit Chương 2: phương diện nón, khía cạnh trụ, mặt mong Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và vận dụng Chương 3: phương thức tọa độ trong không khí Chương 4: Số phức
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12