Em đi lấy chồng về nơi xứ xa

Em đi lấy chồng về khu vực xứ xa, Đêm ru điệu hát câu hò bên trên môi. Miền Tây xanh sắc mây trời, Phù sa nước nổi tín đồ ơi chớ về! Với màu sắc điên điển say mê, đá quý trong ánh mắt vỗ về gót chân. Trót yêu đương tình nghĩa bà xã chồng, nên bông điên điển nở đến lòng vấn vương. Tình thương em khó khăn mà lường. Ck gần không lấy, em lấy chồng xa, bây giờ nhớ mẹ thương cha, Còn đâu mà rảnh rỗi đi về công ty thăm. Xa xăm nơi chốn bưng biền, Ăn bông nhưng điên điển, Nghiêng bản thân nhớ đât quê. ông chồng xa em khó mà về. Hò ơ, ơi hò! ck xa em cực nhọc mà dzề Hò ơ, ơi hò! ck xa em cực nhọc mà dzề...!

Bạn đang xem: Em đi lấy chồng về nơi xứ xa


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.