Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Hcm 2019

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tài chính TP.HCM 2021 thừa nhận được ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời sỹ tử theo dõi.


Điểm chuẩn chỉnh Đại học kinh tế TP.HCM với 27 ngành nghề đào tạo không giống nhau được ra mắt điểm chuẩn chỉnh mới tốt nhất như sau:

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính TP.HCM 2021

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 26,30

Kinh tế đầu tư

Mã ngành: 7310104

Điểm chuẩn: 25,40

Bất cồn sản

Mã ngành: 7340116

Điểm chuẩn: 24,30

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 26,60

Kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành: 7620114

Điểm chuẩn: 22,00

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 26,20

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 27,00

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 27,40

Kinh doanh yêu quý mại

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 27,00

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 27,50

Tài bao gồm - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 25,90

Bảo hiểm

Mã ngành: 7340204

Điểm chuẩn: 25,00

Tài thiết yếu quốc tế

Mã ngành: 7340206

Điểm chuẩn: 26,80

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 25,40

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 26,10

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 24,00

Quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 25,30

Toán khiếp tế

Mã ngành: 7310108

Điểm chuẩn: 25,20

Thống kê khiếp tế

Mã ngành: 7310107

Điểm chuẩn: 25,90

Hệ thống tin tức quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 26,20

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 26,90

Khoa học tập dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Điểm chuẩn: 26,00

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm chuẩn: 26,20

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 27,00

Luật ghê tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 25,80

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 25,80

Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Điểm chuẩn: 25,00

Kiến trúc đô thị

Mã ngành: 7580104

Điểm chuẩn: 22,80

Quản lý dịch viện

Mã ngành: 7720802

Điểm chuẩn: 24,20

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101_01

Điểm chuẩn: 27,00

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120_01

Điểm chuẩn: 27,50

Marketing

Mã ngành: 7340115_01

Điểm chuẩn: 27,40

Tài chủ yếu – ngân hàng

Mã ngành: 7340201_01

Điểm chuẩn: 25,30

Kế toán

Mã ngành: 7340301_01

Điểm chuẩn: 22,00

Lời kết: Trên đấy là thông tin về điểm chuẩn Đại họcKinh tế tp.hồ chí minh mới nhất. Chúng ta thí sinh rất có thể tra cứu vớt điểm chuẩn ngay nhằm nhập học kịp thời.