Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Từ 20,8 Đến 26,45

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp thành phố hà nội 2021 đã được công bố đến những thí sinh ngày 16/9. 

Tiêu chí phụ máy nhất: Sử dụng lúc thí sinh có ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Sử dụng lúc thí sinh gồm ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển và không vừa lòng Tiêu chí phụ lắp thêm nhất.

Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công nghiệp hà nội từ 20,8 đến 26,45

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp thành phố hà nội năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp hà nội thủ đô năm 2021 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Công Nghiệp hà nội thủ đô năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại học tập Công Nghiệp thành phố hà nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.4 với NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2
3 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.2 và NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ máy hai: Toán =8.0 cùng NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.8 với NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 7.6 với NV≤ 5
8 7480101 Khoa học vật dụng tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.4 với NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 8.0 với NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 8.0 với NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 8.6 với NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 8.6 với NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.2 và NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ chuyên môn điện, điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 9.0; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 9.0 cùng NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ nghệ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 7.8 cùng NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 7.8 và NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 6.8; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 6.8 cùng NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 7.6 với NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán =8.8 với NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 8.2 với NV≤ 4
28 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ thứ nhất: nước ngoài ngữ > 9.2; tiêu chí phụ lắp thêm hai: ngoại ngữ = 9.2 với NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.8 và NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Ngữ văn > 6.75; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Ngữ văn = 6.75 và NV≤1
32 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.8 và NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 9.4; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 9.4 với NV≤ 4
34 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu kinh doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 7.8 với NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại phía trên

Xem thêm:

Xét điểm thi trung học phổ thông

Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến miễn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp hà thành năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng chuẩn nhất trên halfpeeledapple.com