ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH TUYỂN SINH 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52210205 Thanh nhạc 15.5
2 52210208 Piano 15.5
3 52210403 Thiết kế thiết bị họa 15.5
4 52210405 Thiết kế nội thất 15.5
5 52220113 Việt phái mạnh học 17.5
6 52220201 Ngôn ngữ Anh 15.5
7 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.5
8 52340101 Quản trị tởm doanh 17
9 52340107 Quản trị khách sạn 21
10 52340109 Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống 21
11 52340201 Tài chính ngân hàng 15.5
12 52340301 Kế toán 15.5
13 52340404 Quản trị nhân lực 15.5
14 52380107 Luật khiếp tế 15.5
15 52420201 Công nghệ sinh học 15.5
16 52480201 Công nghệ thông tin 15.5
17 52510203 Công nghệ nghệ thuật Cơ điện tử 15.5
18 52510205 Công nghệ chuyên môn Ô tô 17.5
19 52510401 Công nghệ nghệ thuật hóa học 15.5
20 52520201 Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 15.5
21 52540101 Công nghệ thực phẩm 15.5
22 52580102 Kiến trúc 15.5
23 52580208 Kỹ thuật xây dựng 15.5
24 52720103 Y học Dự phòng 18
25 52720401 Dược 16
26 52720501 Điều dưỡng 15.5
27 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.5

*

NTT - Trường đh Nguyễn tất Thành (*)