ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC LẤY BAO NHIÊU ĐIỂM

Trường Đại học Kiến trúc thành phố hà nội chính thức thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2021.

Tham khảo: tin tức tuyển sinh ngôi trường Đại học tập Kiến trúc tp hà nội năm 2021

Điểm sàn ngôi trường Đại học phong cách xây dựng Hà Nội năm 2021

Mức điểm dấn hồ sơ đk xét tuyển chọn của trường Đại học Kiến trúc thủ đô năm 2021 như sau:

Ngành xét tuyểnNăm 2021
Nhóm ngành 122.0
Kiến trúc
Quy hoạch vùng với đô thị
Quy hoạch vùng và thành phố (Chuyên ngành xây cất đô thị)
Nhóm ngành 222.0
Kiến trúc cảnh quan
Kiến trúc lịch trình tiên tiến
Nhóm ngành 317.5
Thiết kế thiết kế bên trong
Điêu tương khắc
Nhóm ngành 416.0
Kỹ thuật cấp thoát nước
Kỹ thuật hạ tầng (Chuyên ngành chuyên môn hạ tầng đô thị)
Kỹ thuật hạ tầng (Kỹ thuật môi trường thiên nhiên đô thị)
Kỹ thuật hạ tầng (CN technology cơ điện công trình)
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông
Các ngành (Xét tuyển chọn theo đối kháng ngành) 
Thiết kế vật họa17.5
Thiết kế thời trang17.5
Kỹ thuật xây đắp (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)17.0
Kỹ thuật kiến tạo (Xây dựng công trình xây dựng ngầm đô thị)16.0
Kỹ thuật xây dừng (Quản lý dự án công trình xây dựng)17.0
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng16.0
Quản lý xây dựng16.5
Quản lý phát hành (Quản lý bất động đậy sản)16.5
Kinh tế xây dựng16.5
Công nghệ thông tin17.0
Công nghệ tin tức (Công nghệ đa phương tiện)18.0

Điểm chuẩn Đại học kiến trúc Hà Nội năm 2021

1. Điểm chuẩn chỉnh theo cách làm xét học tập bạ

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển học bạ trường Đại học tập Kiến trúc thành phố hà nội năm 2021 như sau:

Tên ngànhĐiểm trúng tuyển HB năm
20202021
Nhóm ngành 1
Kiến trúc18/
Quy hoạch vùng cùng đô thị18/
Nhóm ngành 2
Kiến trúc cảnh quan18/
Kiến trúc lịch trình tiên tiến18/
Nhóm ngành 3
Thiết kế trang bị họa18/
Thiết kế thời trang18/
Nhóm ngành 4
Thiết kế thiết kế bên trong 18/
Điêu tương khắc 18/
Nhóm ngành 5
Kỹ thuật cấp thoát nước1818
Kỹ thuật hạ tầng đô thị1818
Kỹ thuật môi trường thiên nhiên đô thị1818
Công nghệ cơ điện công trình1818
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông1818
Các ngành riêng lẻ 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp18/
Xây dựng công trình xây dựng ngầm đô thị1819
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng1819
Quản lý xây dựng18/
Kinh tế xây dựng18/
Công nghệ thông tin18/
Quản lý dự án công trình xây dựng21

2. Điểm chuẩn chỉnh theo cách thức xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học tập Kiến trúc thủ đô hà nội theo cách tiến hành xét điểm thi trung học phổ thông năm 2021 như sau:

*
*

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học tập Kiến trúc hà nội thủ đô các năm trước dưới đây:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
20192020
Nhóm ngành 1
Kiến trúc26.528.5
Quy hoạch vùng và đô thị24.7526
Nhóm ngành 2
Kiến trúc cảnh quan23.324.75
Kiến trúc công tác tiên tiến2022
Nhóm ngành 3
Thiết kế đồ họa20.522.25
Thiết kế thời trang19.2521.5
Nhóm ngành 4
Thiết kế thiết kế bên trong 1820
Điêu tương khắc 17.520
Nhóm ngành 5
Kỹ thuật cấp thoát nước1416
Kỹ thuật hạ tầng đô thị1416
Kỹ thuật môi trường thiên nhiên đô thị1416
Công nghệ cơ điện công trình/16
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông1416
Các ngành riêng biệt lẻ
Xây dựng gia dụng và công nghiệp14.516.05
Xây dựng dự án công trình ngầm đô thị14.515.85
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng/15.65
Quản lý xây dựng15.517.5
Kinh tế xây dựng1517
Công nghệ thông tin17.7521