Chuyển Công Thức Thành Giá Trị Trong Excel

Một số ngôi trường hợp người dùng chỉ mong thể hiện giá bán trị đo lường và thống kê trong ô tính thay bởi vì để phương pháp ở đó. Vì bạn không muốn biến đổi dữ liệu mà lại ô tham chiếu của ô tính bị cố đổi, hay đơn giản dễ dàng bạn không muốn thể hiện phương pháp của ô tính cho những người khác thấy. Chúng ta cũng có thể thực hiện nay cách đổi khác công thức thành giá trị bằng những cách sau.

Bạn đang xem: Chuyển công thức thành giá trị trong excel

*


Dùng Paste Special

Bước 1: chọn vùng tài liệu muốn gửi đổi.

*

Bước 2: dấn chuột nên ở trong vùng tài liệu vừa chọn. Chọn nút Copy để xào nấu dữ liệu.

*

Hoặc chúng ta cũng có thể thay thế bằng nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.

Bước 3: Tiếp tục nhấn phải chuột vào vùng được chọn. Lựa chọn mục Paste Special (1) => thừa nhận vào hình tượng Paste Values 123 (2).

*

Hoặc chúng ta có thể nhấn luôn luôn vào hình tượng Paste Values 123 ngay bên dưới mục Paste Options.

Xem thêm:

*

Thay thế bởi VBA

Để hiện thẻ Developer bạn hãy tham khảo cách tuân theo link http://halfpeeledapple.com/macro-trong-excel-la-gi-cach-tao-va-chay-1-macro-trong-excel/.

Bước 1: mở cửa sổ VBA bằng cách chọn thẻ Developer (1) => dấn vào biểu tượng Visual Basic (2).

*

Bước 2: Cửa sổ Microsoft VBA hiện nay ra, các bạn chọn Insert (1) => thừa nhận vào biểu tượng Module (2).

*

Bước 3: Bạn sao chép đoạn mã sau đây vào vào Module.

Sub DisplayedToActual() "Updateby20131126 Dim Rng As Range Dim WorkRng As Range On Error Resume Next xTitleId = "THUTHUATPHANMEM" phối WorkRng = Application.Selection set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8) Application.ScreenUpdating = False For Each Rng In WorkRng Rng.Value = Rng.Text Next Application.ScreenUpdating = True kết thúc Sub

*

Bước 4: nhấn nút F5 để chạy mã code, mở ra hộp thoại THUTHUATPHANMEM, các bạn chọn vùng dữ liệu cần đưa đổi, nhấn nút OK.

*

hiệu quả là công thức của ô tính đang được chuyển sang giá bán trị.

*

Trên đây Thủ Thuật ứng dụng đã trả lời bạn một trong những cách thay đổi công thức thành giá trị trong Excel. Chúc các bạn thành công!


Nguồn tham khảo từ Internet