Cách Chuyển Từ Số Sang Chữ Trong Excel

Cách thay đổi số thành chữ vào Excel – Bài viết dưới đây, hướng dẫn cho chúng ta kế toán cách biến đổi số thành chữ vào Excel một cách đơn giản dễ dàng và dễ dàng.

Bạn đang xem: Cách chuyển từ số sang chữ trong excel


*

(Hình ảnh: Cách thay đổi số thành chữ trong Excel)


** đổi khác số thành chữ VNĐ trong Excel bằng vnTools:

– Các chúng ta Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn buộc phải thêm vnTools vào Excel. Trên thanh công cụ, bạn chọn File => Option.

*

– Trong Option, chúng ta chọn tới Add-ins => Go

*

– Tiếp theo, bạn chọn Brown rồi tìm đến thư mục đã sở hữu đặt vnTools (thông thường đã trong ổ C/Program File, lựa chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.

*

– sau khi đã thêm được vnTools, các bạn chọn tab vnTools để làm việc đổi số thành chữ. vnTools xuất hiện ở dạng thanh công cụ, bao gồm hộp thoại thao tác làm việc tương tự như những hàm của Excel – vào đó chúng ta có thể chọn ô cất chuỗi kết quả, ô cất số đề xuất chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn có nhu cầu chuyển thay đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh, các bạn thực hiện giống như như thay đổi thành chữ theo giờ Việt cơ mà thay bởi chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì chúng ta chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để cấu hình thiết lập bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là đổi số thành chữ tiếng Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là thay đổi số thành chữ giờ anh

– cấu trúc hàm xúc tiến đổi:

=VND(số nên đổi, true): đổi số thành chữ có hiện từ bỏ “đồng” phía đằng sau cùng.

Xem thêm: Làm Sao Để Hủy Đơn Hàng Trên Tiki, Làm Cách Nào Để Tôi Hủy Đơn Hàng

=VND(số phải đổi): chỉ thay đổi số thành chữ

=USD(số nên đổi, true): đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh gồm từ “Dollar”.

=USD(số bắt buộc đổi): đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh.

** thay đổi số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn sẽ xem: bí quyết chuyển thay đổi số thành chữ vào Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ nội dung hàm vào.

– sau khi gõ hoàn thành chọn Close & Return bảng tính. Trong bảng tính ta có thể dùng hàm này như những hàm khác của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong con đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File gồm Macro vừa viết thành file *.XLA trong folder nói trên) trường hợp muốn toàn bộ mọi file trong Excel đều sử dụng được hàm này.

** Dưới đó là nội dung hàm thay đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso gian lận 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx gian lận 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” kết thúc If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” end If If (hgchuc = 0) & (hgdonvi > 0) và (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” over If kết thúc If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) and (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) và (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) over If end If end If Doi3so = Tam kết thúc Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” bởi While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 to lớn 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) over If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” over Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) over Function “

– Chú ý: đề nghị gõ các chữ giờ Việt bao gồm dấu lại dù khi gõ vào Visual Editor thì nó không hiện chữ Việt. Để chắc ăn uống thì chúng ta chỉ dùng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() giỏi =DSTC() rồi Enter

** biến hóa số thành chữ VNĐ bằng phương pháp sử dụng ứng dụng AccHelper:

– Tải ứng dụng đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– sau khi tải về, chúng ta giải nén ra bởi cách: bấm chuột phải vào file vừa cài về -> lựa chọn Extract Here

*

– Cách nhảy số thành chữ trong Excel 2003:

+ các bạn mở tệp tin Excel ngẫu nhiên => Vào Tools => Add-ins

*

+ hộp thoại Add-ins xuất hiện => chọn Browse… => Chọn đường truyền tới phần mềm mà về thứ tính của bạn => lựa chọn File bao gồm tên AccHelperEx

*

+ Sau khi chọn xong xuôi thì bấm nút OK trên hộp thoại.

*

– Phần mềm Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở file Excel bất kì, kế tiếp chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go

*

*

+ Trên hộp thoại Add-ins => Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

*

*

– Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel

+ Di gửi chuột mang đến vị trí buộc phải chuyển với gõ cú pháp: =VND(ô mong chuyển số thành chữ) => Enter.

+ Nếu áp dụng font Vntimes, thực hiện câu lệnh như sau: =VND(số ô hy vọng chuyển,1)

+ Nếu áp dụng font VNI, áp dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô mong muốn chuyển,2)

+ Trường hợp tất cả số lẻ, áp dụng câu lệnh như sau =VND(ô muốn chuyển,”đồng”,”ảo”,3)

** Tải ứng dụng chuyển đổi số thành chữ trong Excel:

Bài viết: Cách biến hóa số thành chữ vào Excel

*

Tags từ bỏ khóa: chuyển số thành chữ vào excel 2016 – đổi số thành chữ trong word – cách đọc số tiền bằng chữ – lập công thức số tiền bằng chữ trong excel – hàm vnd trong excel 2010 – acchelper excel 2007 – vntools 1.2.0 for office 2010 – code chuyển số thành chữ trong excel