Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng Lop 4

Toán lớp 4 bảng đơn vị đo độ nhiều năm là việc quan trọng, học sinh cần ráng được cách đổi các đơn vị đo trọng lượng cùng những bài toán liên quan.Hôm nay halfpeeledapple.com sẽ hỗ trợ các kiến thức và kỹ năng trọng tâm, dạng bài xích tập của toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo khối lượng lop 4

Học sinh chú cần mẫn luyện bài bác tập,ghi nhớ bảng đơn vị đo trọng lượng để biết áp dụng vào vào thực tế.

1. Nhận biết đơn vị đo khối lượng

1.1. Khái niệm

*

1.2. Quy đổi

*

*

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

*

Chú ý: Mỗi đơn vị chức năng đo trọng lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé xíu liền sau nó.

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng

3.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị đo khối lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị đo khối lượng và thừa nhận xét rằng cùng với hai đơn vị chức năng đo cân nặng liền nhau thì đơn vị chức năng lớn cấp 10 lần đơn vị chức năng bé.

3.1.2. Bài bác tập

Bài 1. Điền số tương thích vào vị trí trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài xích giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: những phép tính với đơn vị đo khối lượng:

3.2.1 Phương pháp:

Khi thực hiện phép tính cộng hoặc trừ các trọng lượng có kèm theo các đơn vị đo tương đương nhau, ta tiến hành tương từ bỏ như những phép tính cùng với số từ bỏ nhiên, kế tiếp thêm đơn vị đo trọng lượng vào kết quả.

Khi triển khai phép tính tất cả kèm theo các đơn vị đo khác nhau, đầu tiên ta đề nghị đổi về cùng 1 đơn vị đo tiếp đến thực hiện tại tính bình thường.

Khi nhân hoặc phân tách một đơn vị đo khối lượng với một số, ta nhân hoặc phân chia số kia với một vài như phương pháp thông thường, tiếp đến thêm đơn vị chức năng đo cân nặng vào kết quả.

3.2.2. Bài tập

Bài 1. Tính những giá trị sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3.2.3. Bài xích giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo khối lượng

3.3.1. Phương pháp:

Khi so sánh những đơn vị đo giống nhau, ta so sánh tựa như như đối chiếu hai số từ nhiên.

Xem thêm: Cảm Âm Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non Của Ca Sĩ, Cảm Âm Karaoke Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non

Khi so sánh những đơn vị đo không giống nhau, trước hết ta bắt buộc đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo tiếp đến thực hiện đối chiếu bình thường.

3.3.2. Bài xích tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài xích giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán có lời văn.

3.4.1. Phương pháp.

Đọc đề và xác định rõ yêu ước đề bài

Thực hiện nay phép tính theo yêu ước (cùng đơn vị đo)

Kiểm tra với kết luận

3.4.2. Bài tập

Bài 1. Bình đi chợ mua 1 bó rau nặng 1250 g, một nhỏ cá nặng nề 4500g, 1 quả túng thiếu nặng 750g. Hỏi trọng lượng mà Bình phải đem đến là bao nhiêu?

Bài 2. trong dịp kiểm tra mức độ khỏe. An khối lượng là 32kg; Đức nặng nề 340hg, Hải nặng trĩu 41000g. Hỏi cả bố bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

3.4.3. Bài bác giải

Bài 1

Khối lượng nhưng mà Bình phải mang về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy trọng lượng mà Bình với là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 chúng ta nặng số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng 107kg

4. Bài bác tập từ luyện

4.1. Bài bác tập

Bài 1. Điền số phù hợp vào chỗ trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền dấu >,

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Bà mẹ mua 5 quả dưa hấu, gồm 2 quả nặng nề 450dag, 1 quả nặng nề 35hg, 2 quả nặng 6000g. Hỏi 5 trái dưa nặng bao nhiêu kg?

Bài 5. Một con cá trê nặng nề 10000g, biết đầu nặng trĩu 750g, đuôi nặng nề 450g. Hỏi thân cá nặng từng nào ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kg 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kg + 234kg = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền lốt >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg

d) 67 tạ 50 yến

Bài 4.

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học xuất sắc toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng, học sinh cần cần mẫn ôn luyện, cầm chắc kiến thức trọng vai trung phong để giao hàng bậc học tập cao hơn. Thường xuyên theo dõi halfpeeledapple.com để cập nhật nhiều kỹ năng hay nhé!