BÀI 4 TRANG 90 SGK GIẢI TÍCH 12

(displaystyle fracAB) xác minh khi và chỉ khi (displaystyle B e 0).

Bạn đang xem: Bài 4 trang 90 sgk giải tích 12

(displaystyle sqrt A ) xác minh khi và chỉ khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) xác minh khi còn chỉ khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác minh khi còn chỉ khi (displaystyle A>0).

Lời giải chi tiết:

Xét hàm số : (y = 1 over 3^x - 3)

Hàm số đang cho xác minh khi và chỉ khi:

(3^x-3 ≠ 0) (⇔ 3^x e3 ⇔ x ≠ 1)

Vậy tập xác định của hàm số đã mang lại là: (D=mathbb Rackslash m 1 )


LG b

b) (displaystyle y = log x - 1 over 2x - 3)

Phương pháp giải:

Chú ý:

(displaystyle fracAB) xác định khi còn chỉ khi (displaystyle B e 0).

(displaystyle sqrt A ) khẳng định khi và chỉ còn khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) xác định khi và chỉ còn khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) khẳng định khi và chỉ khi (displaystyle A>0).

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số sẽ cho xác minh khi và chỉ khi:

(eqalign& x - 1 over 2x - 3 > 0 Leftrightarrow (x - 1)(2x - 3) > 0 cr )

( Leftrightarrow left< eginarraylx > frac32\x endarray ight.)

Vậy tập khẳng định của hàm số đã cho là: (D=( - infty ,1) cup (3 over 2, + infty ))


LG c

c) (displaystyle y = log sqrt x^2 - x - 12 )

Phương pháp giải:

Chú ý:

(displaystyle fracAB) xác minh khi và chỉ khi (displaystyle B e 0).

Xem thêm:

(displaystyle sqrt A ) xác định khi và chỉ còn khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) xác định khi và chỉ khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác định khi và chỉ còn khi (displaystyle A>0).

Lời giải chi tiết:

Xét hàm số (y = log sqrt x^2 - x - 12 )

Hàm số đã cho khẳng định khi còn chỉ khi:

(x^2- x – 12 > 0 )

( Leftrightarrow left< eginarraylx > 4\x endarray ight.)

Vậy tập xác định của hàm số đã mang đến là: (D=(-∞, -3) ∪ (4, +∞))


LG d

d) (displaystyle y = sqrt 25^x - 5^x )

Phương pháp giải:

Chú ý:

(displaystyle fracAB) khẳng định khi và chỉ còn khi (displaystyle B e 0).

(displaystyle sqrt A ) khẳng định khi và chỉ còn khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) xác minh khi và chỉ còn khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác minh khi còn chỉ khi (displaystyle A>0).

Lời giải đưa ra tiết:

Xét hàm số: (y = sqrt 25^x - 5^x )

Hàm số đang cho xác định khi và chỉ còn khi:

(25^x- m 5^x ge m 0 m Leftrightarrow m 5^2x ge m 5^x) (⇔ 2x ≥ x⇔ x ≥ 0)

Vậy tập khẳng định của hàm số đã mang lại là: (D=<0, +∞)).

halfpeeledapple.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 bên trên 17 phiếu
Bài tiếp theo
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp halfpeeledapple.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng halfpeeledapple.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép halfpeeledapple.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.