BÀI 3 ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA 2 ĐIỂM

Trả lời thắc mắc Bài 3 trang 108 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 108 Toán 6 Tập 1. Nếu con đường thẳng chứa ba điểm A, B, C thì gọi tên con đường thẳng đó như thế nào (h.18) ?

Xem lời giải


Bạn đang xem: Bài 3 đường thẳng đi qua 2 điểm

bài 15 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 15 trang 109 SGK Toán 6 tập 1. Quan giáp hình 21 và cho biết thêm những nhận xét sau đúng tuyệt sai:

Xem giải thuật


bài bác 16 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 16 trang 109 SGK Toán 6 tập 1. A, nguyên nhân không nói:” nhị điểm thẳng hàng”?

Xem giải mã


bài bác 17 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 17 trang 109 SGK Toán 6 tập 1. đem 4 điểm A,B,C,D vào đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Kẻ những đường thẳng đi qua những cặp điểm.

Xem giải mã


bài bác 18 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 18 trang 109 SGK Toán 6 tập 1. Lấy tứ điểm M,N,P,Q trong các số đó có 3 điểm M,N,P trực tiếp hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm?

Xem lời giải


bài 19 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 19 trang 109 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình 22 vào vở rồi tra cứu điểm Z trên tuyến đường thẳng d1 cùng tìm điểm T trê tuyến phố thẳng d­­­2 sao để cho X,Z,T trực tiếp hàng.

Xem giải mã


Bài 20 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 20 trang 109 SGK Toán 6 tập 1. Vẽ hình theo các cách biểu đạt sau: a, M là giao điểm của hai đường thẳng p và q.

Xem giải mã


bài 21 trang 110 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 21 trang 110 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 23 rồi điền vào khu vực trống:

Xem lời giải


Xem thêm:

Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 6

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 6

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3, 4 - Chương 1 - Hình học tập 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép halfpeeledapple.com gửi các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.